Contentbox headline

Guild Points

Na naszym serwerze wprowadziliśmy unikalny system punktów na gildie, mianowicie została dodana specjalna komenda !guildpoints, której może użyć jednorazowo lider każdej gildii. Przyzna ona punkty tylko graczom online, których poziom jest większy od 10 (wraz z każdym dniem serwera wymagania zostają zwiększone). Komenda może zostać użyta jednorazowo na daną gildie, gracza, IP oraz inne unikalne informacje, które możemy pozyskać (wskazówka: poczekajcie na wszystkich graczy przed użyciem). Komenda przyznaje po 300 punktów gildijnych na konto z każdego gracza spełniającego wymogi otrzymania punktów.

Wymagania
1.Każda gildia musi posiadać w grze co najmniej 10 członków online, aby uzyskać punkty do Guild Shopu.
2.Każdy gracz online musi mieć inny ip adres oraz posiadac minimum 10 poziom. (wraz z każdym dniem wymagania są zwiększane!).
3.Komenda może zostać użyta tylko raz na daną gildie, gracza, IP więc prosimy o odczekanie na wszystkich swoich graczy.
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
0
Players Online
Discord