Contentbox headline

Rlevo.pl Rules


§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Każdy gracz, który zakłada konto na serwerze Rlevo.pl jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu gry.
2. Brak znajomości regulaminy gry nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. W chwili naruszenia regulaminu administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do konta lub całkowitej jego kasacji.


§ 2. Gracze:
1. Zakaz tworzenia postaci z Nickiem obrażającym inna osobę. Niedozwolone są nicki, które w jakieś sposób obrażają współczesną politykę, nicki rasistowskie, w jakiś sposób dyskryminujące jakąś nacje. Szanujmy się.
2. Każda postać stworzona na serwerze Rlevo.pl jest jego własnością. Zakazany jest handel swoimi postaciami/kontami. Nie będziemy tolerować również kruczków prawnych dotyczących obejścia tego pkt. regulaminu.
3. Zakaz blokowania expowisk zarówno AFK jak i normalnie, pierwsze blokowanie będzie karane teleportem do świątyni a kolejne banami włącznie z IP.
4. Zakaz blokowania questów zarówno AFK jak i normalnie.
5. Panuje bezwzględny zakaz promocji i reklamy innych serwerów gier poza Rlevo.pl.
6. Kłamstwa oraz bezpośrednie wyzywanie/ubliżanie administracji będzie się kończyło okraczeniem konta na 48h, lub w ekstremalnych przypadkach jego kasacją.
7. W razie zajścia takiej potrzeby, gracze zobowiązani są do postępowania według poleceń administracji.
8. Gracze maja obowiązek zwracania się do administracji z pełną kulturą językową i szacunkiem. Próby łamania tego regulaminu będą kończyły się ograniczeniem dostępu do konta.
9. Każdy gracz podlega bezpośredniej ocenie administracji.
10. Bezwzględny zakaz wykorzystywania błędów gry. Do zgłaszania ich służy komenda !bug opis błędu. ( poważne Bugi będą nagradzane sporą ilość Premium Points ).
11. Zakaz obrażania innych ludzi na game-chat, help, trade oraz default. Szanujmy się. Nikt nikogo nie będzie ścigał za kilka wyzwisk, ale przesadyzm będzie karany.
12. Zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji dotyczących serwera lub administracji. Będzie to karane kasacją konta.
13. Wszystkie konta, gracze, przedmioty i wszystko co związane z grą należy do administracji. Gracz jedynie ma możliwość czasowego używania ich do gry. Właścicielem jest nadal administracja.
14. Bezwzględny zakaz przywłaszczania sobie nie swoich przedmiotów, oszukiwania graczy, proszenie innych graczy o login/haslo/rkeya, współpracy z osobami naruszającyi regulamin, wysyłania hack linków, prób hakowania. 15. Zakazany jest handel jakimikolwiek skryptami do botów lub rozdawanie/podawanie ich za darmo.

§ 3. Administracja:
1. Administracja działa w sposób, który ma ułatwić grę oraz zapewnić jej bezproblemowość.
2. Nikt nie jest maszyną. Każdy popełnia błędy. Jeżeli przy decyzji podjętej przez kogoś z administracji pojawią się jakieś wątpliwości zostania ona omówiona w forum, oraz oceniona przez innych członków załogi. Pamiętajmy o tym, że nikt nie jest nieomylny.
3. Wszystkie prośby/zgłoszenia/uwagi administracja stara się rozpatrywać jak najszybciej. Niekiedy może to trochę potrwać.
4. Ostateczne słowo i zdanie zależy od administratora głownego.

§ 4. Kary:
1. W zależności od popełnionego czynu administracja zastrzega sobie prawo do ukarania gracza według następujących zasad.
2. Jeżeli graczy wykorzystywał błędy gry na swoją korzyść nie zgłaszając ich administracji – pozbawienie dostępu do konta do 15 dni.
3. Jeżeli gracz obraził administrację w stopniu niesmacznym do 48h pozbawienia dostępu do konta.
4. blokowanie expowisk/questów od kicku do temple aż po bana na 48h, zależy od częstotliwośći i rodzaju blokowania.
5. Wychwycenie sprzedaży postaci – ban ostrzzegający na 6h, poźniej blokada konta na 5 dni.
6. Brak znajomości regulaminu – możliwość ukarania w zależność od popełnionego czynu.
7. Sytułacje nadzwyczajne wychodzące poza regulamin - Ban do 30 dni lub kasacja konta.

§ 5. Dotacje:
1. Dotacje na serwer są dobrowolne.
2. Administracja nie odpowiada za dokonanie płatności "z błędami".
3. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione punkty premium.
4. Dokonując zakupu punktów poprzez płatność SMS wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami Administracji RLEVO. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści proszę wysłać informację na team.narvia@gmail.com wpisując w treści słowa „brak zgody” oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody.
5. Gracz kupujący przedmioty z sklepiku nie staje się ich właścicielem. Właścicielem pozostaje wciąż administrator serwera Rlevo.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe:
1. Administracja Rlevo.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w każdym czasie.
2. Administracja będzie surowo egzekwowała niniejszy regulamin.
3. System kar nie jest sztywny. Jest on elastyczny i za każdym razem zostanie zastosowany indywidualnie do kwestii popełnionego czynu.
4. Miniejszy regulamin ma na celu poprawienie jakości gry na serwerze oraz jasne określenie zasad na nim panujących.
5. W przypadku gdy w regulaminie brak jest jakiejś kwestii lub przypadku decyzje o działaniu podejmuje administrator serwera.
6. Konta wraz z postaciami są własnością serwera RLEVO.PL.

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
0
Players Online
Discord